tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
An alternative to an upskirt / annie shot
Have you seen the latest Britney spider shot
viết bởi GMC100 14 Tháng một, 2007