tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A badass HALO 2 player
Dude, you just got owned by Spider-X!
viết bởi Sam 30 Tháng một, 2005