Top Definition
Someone who has no idea how to use the English language, yet insists on spreading his/her own horribly distorted version around the 'net, unaware or uncaring that they are demonstrating to the world just how stupid they are.
Individual #1: "Dude, you're so gullable. I wan2 kil u."

Individual #2: "You complete spidiot."
viết bởi Samuel Wilkinson 09 Tháng tư, 2004
a stupid idiot
you are a spidiot why did you do that!
viết bởi 78askme90 30 Tháng một, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×