Top Definition
n. an erection attained as a result of an enthusiasm for the work of Steven Spielberg; used euphemistically to refer to cinema indebted to that of Senor Spielbergo
-Whaddya think of that new J.J. Abrams joint "Super 8"?
-I dunno. I guess it could be okay, but it looks like it's got a giant Spielboner.
viết bởi Gustave Meissenschein 24 Tháng năm, 2011
n. an erection attained in response to an enthusiasm for the work of filmmaker Steven Spielberg; used euphemistically to refer to cinema greatly indebted to Senor Spielbergo
-Whaddya think about that new joint J.J. Abrams joint "Super 8"?
-I dunno. Guess it could be okay, but looks like it's got a giant Spielboner.
viết bởi Gustave Meissenschein 24 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×