tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
He is Peter Pan...fully embodying the forever youthful Peter Pan.
Spieling Peter Pan is Peter Pan.
viết bởi Polaroid_heart 27 Tháng bảy, 2011