Top Definition
Cool; Slick; Retro; Sweet; Hip.
In reference to a person or object.
"Wow, that move was spifey!"

"You only wish you were as spifey as me."

"Damn girl, you spifey!"
#cool #sweet #hip #retro #spifey
viết bởi Christine Malley 03 Tháng tư, 2008
4 Words related to Spifey
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×