tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
to be beyond spiffy
this sandwich is spiffilicios
viết bởi Wolfex 14 Tháng tư, 2003