tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
to be beyond spiffy
this sandwich is spiffilicios
viết bởi Wolfex 14 Tháng tư, 2003