Top Definition
Spiffilious is someone or something that looks very VERY spiffy. If it's a person they may dress very spiffy or do their hair in a spiffilious manner. If it's an object, like a plant, it may have spiffilious looking leafs. This word can be used in many spiffy conversations.
Mr. Puetzer dresses very spiffilious.
viết bởi Mr.PeutzersFavorite 27 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×