tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you spit in a woman's cleavage.
"When I had her last night, during our foreplay I got to spikatou."
viết bởi SimonSEZ 18 Tháng hai, 2005