tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A split condom
Rough sex last night led to a splondom, hope I'm not a daddy.
viết bởi Dalenater 12 Tháng ba, 2010