tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A sponne is a person who is quite retarded but makes you laugh and has a good heart
John: Have you met Richard?

Matt: Yeah, he's such a sponne
viết bởi mencius 14 Tháng mười một, 2012