tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of being spontaneous, especially in times where the spontaneous act surprises others.
The spontaneousity of Jess screaming during a time of dead silence.
viết bởi Silverose 28 Tháng chín, 2008