Top Definition
Not knowing where to go, but just going. Not knowing what to do, but just doing it. When something out of the blue just happens and there is no other way to explain it. It is a way of life. Instead of wasting time on 'what ifs' and 'should've, could've' and would've' just do it.
Person 1: "Where we going?"
Person 2: "No Idea"
Person 1:"Spontanuous Moment"

Person 1:"Wow, can't believe we just saw a tornado go by"
Person 2:"So Spontanuous"
viết bởi TheQuestionMark 29 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×