tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Spooning with hand on boob.
"Johnny needs to get laid." "Nah, he just needs a good spoobing."
viết bởi Spoobinator 21 Tháng mười hai, 2009
 
2.
To spoob
"I need a verb." "Spoobing!!"
viết bởi The Man 26 Tháng hai, 2004