Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Three people spooning at one.
(person 1): Darian, Tranice, and Carey are having a threesome!
(person 2): No, they are just spooning.. is a spoonsome.
viết bởi ily_tmarie 05 Tháng năm, 2011
2 3