Top Definition
Ultimate's not good enough. We're talking, ultra-splendiferic conceptualization of Charles Sheen taking large stamps on small biscuits.
Sam: Hey Sam, Sporadic Minstrels are the Don Mecca.
Sam: You don't say?
Sam: I do say!
Sam: How do you say, Samuel?
Samuel: I don't say, how do you say, Samantha?
Samantha: I say.
Sam: Charles Sheen!?
#music #rap #sporadic #a #b #c #d #e #f #g #h #i #j #k #l #m #n #o #p #q #r #s #t #u #v #w #x #y #z #alphabet #soup #crackers #white boys #whale bone #mobey dick #urban #dictionary #top rated #definition #keywords #sam #samantha #samuel #b gizzle #gwap #charlie sheen #charles sheen #sheena is a punk rocker #biscuits #stamps #ultimate's not good enough. we're talking #ultra-splendiferic #conceptualization #of #charles #sheen #taking #large #on #small
viết bởi G-Funky 01 Tháng tư, 2007
20 Words related to Sporadic Minstrels
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×