tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A fusion of Spoon and Sword
I am the chosen one to bear the legendary spord
viết bởi Ieya 03 Tháng chín, 2006