tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
The act of perfect cleaning.
"Kali, Jacob, I want you to go spotlitize your rooms!"
viết bởi YQBall 06 Tháng hai, 2013