tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Adjective a girl so hot that she makes you ejaculate inside of your pants
That girls a spurt girl
viết bởi Joshua G. 20 Tháng năm, 2005