tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
To ejaculate. The male act of ejaculation, to spurt forth of the gizzum. (Spurtforthofthegizz)
Honey, you have a headache? Maybe you need to spurtforthofthegizz?
viết bởi NewDickshuneryMan 10 Tháng năm, 2009

Words related to Spurtforthofthegizz

spertforth sperting spurt spurtforth spurting