tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Like smush, or smash. Derived from Squash
"Sqash dat ass."
"Sam, I would like to sqash dat ass."
viết bởi Sam Sqash 04 Tháng mười một, 2013