tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Blue: Yo man wanna go get some squarepussy?
Rob: No! Only Spongebob likes that shit.
viết bởi RAGX 05 Tháng tám, 2009