tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a derogatory insult that can be used as an alternative for douche bag.
Man, my boss is being a totally squat bucket today he can suck my asshole.
viết bởi nikkikins28 25 Tháng tư, 2011