Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
This type of passionless tight hug is more of a "Thank you. I had a lot of fun. Let's do it again." message. Usually after a first or second date.
*squeeze hug*
viết bởi SundazeChild 12 Tháng năm, 2013
0 0