tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
referring to a penis.
she grabbed my dick like it was a Squeeze tube.
viết bởi sincklefritz383 05 Tháng hai, 2010