tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
(n) A term of endearment among friends.
Mason: Whats up squeezeball?
Scott: Hello friend, how are you?
viết bởi Nugd00der 06 Tháng hai, 2011