tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The act of manually stimulating a clitoris.
Sam said she had a good time last night." "She better have, I spent all night squeezing the beetle.
viết bởi Sam Puckett 02 Tháng một, 2011