tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To have sexual intercourse with ones eyesocket
After Sarah took out her glass eye, Billy gave her a squickening.
viết bởi Suckadog 06 Tháng mười một, 2002