tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
120.
dick, penis
Brad's got bigger squid than Dagul.
viết bởi HunnyBunny 21 Tháng chín, 2003
 
121.
Me... that guy who kicks ass... ou know...
Squid is that 1337 gamer who kicks ass!
viết bởi Squid 15 Tháng ba, 2005