tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A faggot that enjoys guzzling cum.
good thing im not a squillicote!!!
viết bởi McLancaster 24 Tháng chín, 2011