tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Problematic times, depressions and stresses of life erupt
Yo mayne, lil Jacob got clapped in the back yard, squills and schills erywhere!
viết bởi Paul Dubbs 06 Tháng sáu, 2005