tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Low life citzen.
That dude has no life, he's such a squilmore!
viết bởi randyorten 19 Tháng hai, 2011