Top Definition
A euphimism for any horrible cancerous tumor.
Sorry about your uncle Bart. Heard the squishy penguin in his colon finally did him in.
#skwishy penguin #firm rainbow fish (ant.) #fluffy gnu (syn.) #squishy pnguin #hot panda (ant.)
viết bởi Someone5007008 30 Tháng tám, 2010
1. A euphimism for any horrible cancerous tumor.

2. The sexual position.

3. A dance move, consisting of pantomiming meeching and waddling while bobbing the head right and left and the posterior up and down.
1. Sorry about the squishy penguin in your brain.

2. I got to left field last night. that's right, the squishy penguin.

3. I won the national squishy penguin dance award.
#meech #squishy #penguin #dancing #the worm
viết bởi P. N. Guinn II 30 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×