tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A sexy dinosaur. May also be used to refer to a foxy grandpa.
Grandma: grandpa is srexy in those diapers
viết bởi J-ho the champion of all 18 Tháng hai, 2009