tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The all-knowing, the almighty, the all-powerful. He just loves curry.
Ima firin mah lazers, Sribala.
viết bởi Sribala Slime 09 Tháng mười một, 2007