tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Srrs mean, cool (ku-ru).
Sombody "Nice pruning shear"
You "Srrs"
viết bởi takuman 22 Tháng bảy, 2010
 
2.
SRR
Abbreviation of Stone Rose Roughnecks.
SRR is short for Stone Rose Roughnecks.
viết bởi Darke 25 Tháng tư, 2005