tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Two hits on the snare and a flam on the floor
Stakatro tro tro stakatra
viết bởi Juteux 05 Tháng tư, 2004