tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The ultimate source for knowing anything about music.
Yo, that MTV isn't very Stand Up Jack. It's more like, whack.
viết bởi John McKay 06 Tháng tư, 2004