tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Something Phoenix can never pronounce. K's great. I'd fuck her any day, but only if she touches me.....there.
Hi I'm Stanislawski, call me lady Dr. Jones!
viết bởi Weiner Wagger 11 Tháng một, 2012