tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A Lethal dance where you stick out your leg and rotate it around.

Then you stanky shank a bitch.
Oh damn, Matt Main just got Stanky Shanked.
viết bởi StankShankles 10 Tháng một, 2012