tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Someone who takes too long with a stapler
Mike you damn stapler nazi! hurry the fuck up!
viết bởi Nick 04 Tháng hai, 2005