tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When you drink at Starbucks after using an Antibiotic, and ending up taking a shit for the next sixteen years.
viết bởi Captain Cocksocks 21 Tháng tư, 2010