tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
When one takes a long shit that lasts over one hour.
Man I just took a startree and my ass is killing me.
viết bởi treestar 25 Tháng mười, 2010