tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Something I simply must tell you all.
Hey world, stay evil.
viết bởi I'm just a freak 07 Tháng mười, 2012