tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A stress induced headache
"Mum stfu, you're giving me a stedache"
viết bởi nikki111 28 Tháng mười, 2011