tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Someone who uses steroids.
Ricky: He's definitely on juice dawg!
Jerome: He's a stedda, fake ass punk.
viết bởi Hazzy De'Marchetti 01 Tháng mười hai, 2013