tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A character who is a member of the A.Z.S.T the S.W.A. and the Barge-A-Holics.
Yo that badass O.G. be the one and only steelesdiddly!
viết bởi Squanto 29 Tháng hai, 2004