tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The smexy Traffic detective in the video game L.A. Noire.
"Who is your favorite L.A. Noire character?"
"Stefan Bekowsky FTW!"
viết bởi Cinnafun 07 Tháng chín, 2011