tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
That guy from Kinsale, short brown hair ya know? that guy
You= Stephen O'Leary
viết bởi xX_2SLY_Xx 07 Tháng ba, 2011