tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A Sticky Teddy is the act of a man ejaculating on a womans unshaven armpit hair.
viết bởi thestickyteddy 11 Tháng ba, 2010